ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “เสริมจุดแข็งนักบัญชีเพื่อการรองรับ IFRS for SMEs”

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาโครงการ “เสริมจุดแข็งนักบัญชีเพื่อการรองรับ IFRS for SMEs” และพบกับ ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ นักบัญชีอาวุโสบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา8.30-16.30น.
ณ อาคาร 7 ห้อง 7-100 มหาวิทยาลัยรังสิต
เมืองเอก ปทุมธานี

11731651_10153256595007153_8166966582864272881_o 11227588_10153256595002153_5443847412631801236_o 12034239_10153256595012153_2793862317042127001_o

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณ กรรณิการ์ ขันดงลิง 098 5055541
คุณ ปฏิพล ลายประเสริฐ 0627943818