คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา 1/2560) รับสมัครนักศึกษา สำหรับผู้จบ ปวส. และปริญญาใบที่ 2 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 19 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 3 ห้อง 1-301 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-791-5500-10 หรือ คณะบัญชี โทร 02-997-2200 ต่อ 1013,1015