ติดต่อคณะ

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต  ชั้น 4 อาคาร 2 ประสิทธิรัตน์

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน  ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร.02-997-2200-30ต่อ 1013,1015   โทรสาร. 02-997-2200-30 ต่อ1027