การประกวด ดาว-เดือนคณะบัญชี ปี 2561

คณะบัญชีได้การแข่งขันประกวด ดาว-เดือน ประจำคณะบัญชี ปี 2561 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

โดยผู้ที่ได้รับตำแหน่ง ดาวคณะบัญชีได้แก่ 

เมย์ – นางสาว ญาสุมินทร์ บุญนาค

เดือนคณะบัญชี ได้แก่

ไมค์ – นายปฏิพัทธ์ ตรีคุณา

รวมภาพบรรยากาศ