ประกาศรายชื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

powerpoint-wallpaper-4552-4789-hd-wallpapers

รายชื่อผู้ที่ได้ฝึกอบรมโครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต

คลิ๊กที่นี้==> รายชื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่)