ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การอบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559

คณะบัญชีได้มีการจัด หลักสูตร การอบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปี 2559 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้14882124_10154134177752153_8242539186047310757_o

14876479_10154134177742153_2679213499669369108_o

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่นี่ : http://acc.rsu.ac.th/wp-content/uploads/2016/10/TA59.pdf