ประชาสัมพันธ์!! โครงการค่าย GLTP Camp (Genius Leader Training Program)

โครงการค่าย GLTP Camp (Genius Leader Training Program) เปิดรับสมัครวันนี้ – 23 พฤศจิกายน 2561 และจัดอบรมในวันที่ 1-3 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามภาพด้านล่าง