ประชาสัมพันธ์ โครงการ RSU Study Abroad

ประชาสัมพันธ์ โครงการ RSU Study Abroad ได้เปิดกลักสูตร Joint Master Programs ร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ กำหนดศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี (โดย Workshop ที่ศูนย์ศึกษาวิภาวดีม.รังสิตเป็นเวลา 3 เดือนและที่ประเทศอังกฤษ 4-8 เดือน) รายละเอียดดูได้จากโบรชัวร์ด้านล่าง