ปิดฉากไปแล้วกับงาน Accounting Sport Day ครั้งที่ 5

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา Accounting Sport Day ครั้งที่ 5 โดยมี สถาบันศึกษาที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน อีก 6 สถาบันได้แก่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ,สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

โดยภายในงานจะมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ แบดมินตัน วอลเลย์บอล ฟุตบอล แชบอล บาสเกตบอล และกี่ฬาฮาเฮ จัดขึ้น ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพบรรยากาศ