งานแสดงผลงาน E-learning ที่ งาน”วันนักประดิษฐ์”2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย ผศ.วันฤดี สุขสงวน

ผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติในงานวันนักประดิษฐ์  2558 

วันที่ 2-5 กุมภาพันธ์  2558

เรื่อง e-Learning การบัญชีบริหาร(ฉบับการ์ตูนชาดก)และ iBook บัญชีธรรม

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

เมืองทองธานี จังหวัด  นนทบุรี

 

IMP001 IMP002-new IMP003 IMP004 IMP005 IMP006 IMP007 IMP008 IMP009 IMP010 IMP012 IMP013