พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด

 

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กับ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ ห้อง 1-801 ตึก 1 อาคารประสิทธิรัตน์