ภาพการเเข่งขันผู้นำเชียร์เฟรชชี่เกม 2561 Sport Institution Rangsit University

ภาพการเเข่งขันผู้นำเชียร์เฟรชชี่เกม 2561 Sport Institution Rangsit University ของคณะบัญชี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ ตึก 13 อาคาร นันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต