ภาพกิจกรรม งานนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพทางบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัด งานนิทรรศการนักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพทางบัญชี ขึ้น ในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 ตึก 11 อาคาร รัตนคุณากร โดยมี ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานในพิธีเปิด