ภาพบบรยากาศการปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ ปี 2560 ของคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 คณะบัญชี ได้มีการจัดงานปฐมนิเทศน์ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ อาคาร 3 อุไรรัตน์ ห้อง 3-301 A โดยได้ท่านคณบดี

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ได้กล่าวต้อนรับ กับ นักศึกษาใหม่ และกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศน์ ในครั้งนี้