มาแล้วจ้า! โครงการ RD Go Campus รุ่นที่ 6

12440669_10153501287022153_5497458164955480280_o

โครงการดีๆๆของนักศึกษาคณะบัญชี สำหรับนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 3-4 ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาทุนสามารถเก็บชั่วโมงทุนได้ และผู้เข้าอบรมเกิน 80 %จะได้รับใบวุฒิบัตรจากกรมสรรพากรด้วย

สามารถมา ลงชื่อได้ที่คณะบัญชี ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559