อบรม หลักสูตร Tax Junior รุ่นที่ 6 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดอบรมและทดสอบหลักสูตร Tax Junior รุ่นที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 14-16 ตุลาคม 2558

รูปภาพเพิ่มเติ่ม :: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1074784722540933.1073741916.140929485926466&type=3