เรียนเชิญพี่น้องชาวบัญชี เข้าร่วม Accounting Sports Day ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา “ACCOUNTING SPORTS DAY ครั้งที่ 5” เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ การรู้รักสามัคคีของนักศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา

โดยจะมีขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

 รายละเอียดต่างๆ สามารถ Download  ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

การประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา Accounting Sports

จดหมายเชิญเข้าร่วมแข่งขัน Accounting Sports Day ครั้งที่ 5 พร้อมกำหนดการ