โครงการสอบแข่งขันความรู้ทางบัญชีสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ชิงทุนการศึกษา

โอกาสดีสำหรับนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกสาขาวิชา

สมัครด่วน!! ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558
โครงการสอบแข่งขันความรู้ทางบัญชีสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ชิงทุนการศึกษา
– ทุนเรียนฟรี 100% สำหรับผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล และเงินรางวัล 5,000 บาท
– ทุนเรียนฟรี 50 % สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท
– รางวัลที่ 3 สำหรับรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2,000 บาท
– รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท
พร้อมใบเกียรติบัตรทุกรางวัล
ในวันในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 2-404 อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2)
มหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี
—————————————————————————
เงื่อนไข :
1. ผู้เข้าสอบแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นม.6 ที่มีผลการเรียนสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
2. ผู้สอบแข่งขันจะต้องเข้าเรียนบทเรียน e-Book เรื่อง การตีราคาสินค้าคงเหลือ01,02,03 ด้วยตนเองมาล่วงหน้า ใน Application ชื่อ RSU Book
ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊ก
https://goo.gl/Kx3fmW
—————————————————————————
กรุณาส่งใบตอบรับกลับคืนที่
โทรสาร. 02-9972200-30 ต่อ 1027
E-mail : wipaporn.n@rsu.ac.th
———————————————————————-
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
ผศ.วันฤดี สุขสงวน คณะบัญชี
โทร. 086-760-5521
โทร 02-9972200-30 ต่อ 1015,1013,1070