โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษีอากรและบัญชี

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 :
คณะบัญชีโดย ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “เตรียมความพร้อมด้านภาษีอากรและบัญชีให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ระหว่าง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กับ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์พัฒนาทักษะด้านภาษีอากรให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะบัญชี

ภาพเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153247650112153.1073741847.370203507152&type=3