ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยารังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 แข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีฯ ครั้งที่ 4

นักศึกษาคณะบัญชี ม.รังสิต คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 4 (Thailand Accounting Case Competition 2020) ได้รับโล่และเงินรางวัลจำนวน 15,000 บาท จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี นายกฤตภาส ตันติธรรม นางสาวณัชชา วิศวกุล นางสาวปริยากร นวลจันทร์ นางสาวณัฐพร ศรีกิตติพงศ์ และนายรัฐภูมิ ธีรตะนันท์

ขอบคุณภาพ บทสัมภาษณ์และติดตามเนื้อหาต่อได้ที่ :: สารรังสิต online