ทำบุญคณคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2563

วันที่ 17 กันยายน 2563 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีทำบุญคณะโดยมีพระสงฆ์จำนวน 5 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ รวมทั้งได้ถวายภัตตาหารเพล เพื่อเสริมสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่