ACCOUNTING BRAND AMBASSADOR 2020

โฉมหน้าผู้เข้าประกวด ACCOUNTING BRAND AMBASSADOR 2020

G1 น.ส.ศิริประภา กันทะพันธ์ (ปิงปอง)

G3 น.ส.ปิ่นมณี แก้วมณี (วิว)

G5 น.ส.ญาดา วัยนิธิ (เฟิร์น)

G7 น.ส.กาญจนา ไชยเวช (โสนน้อย)

ฝ่ายชาย

B2 นายธนัช รัตนะพิสิฐ (ตี้)

B4 นายเฉลิมชัย โพธิโชติ (แบงค์)

B6 นายฐณวัฒน์ อนันตวิทยานนท์ (ทักกี้)

แล้วเรามาลุ้นกันว่า ใครจะได้เป็น ACCOUNTING BRAND AMBASSADOR 2020 ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ตึก 11 อาคารรัตนคุณากร ห้อง Auditorium ชั้น 1