กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup​

กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

ขอแสดงความยินดีกับน.ส.วารุณี ดาโสม (พี่ดาว) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ระดับมหาวิทยาลัย) ประเดือนสิงหาคม 63

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฟอง อินแสง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประจำเดือนกันยายน หัวข้อ”ทุนหนึ่งแสน นำเสนอแผนธุรกิจพิชิตฝัน

นางสาววารุณี ดาโสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และนางสาวฟอง อินแสง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด Crative Idea ประจำเดือน ตุลาคม 2563 กิจกรรมกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โจทย์ “ดัน Street Food ไทย ให้ดังไกลทั่วโลก”

นางสาวฟอง อินแสง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และนางสาววารุณี ดาโสม ได้รับรางวัลชมเชย

ในการประกวด Creative Idea โจทย์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 “แผนพลิกฟื้น ธุรกิจท่องเที่ยวไทย กระตุ้นรายได้สู่ชุมชน”

นางสาวฟอง อินแสง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายปรมินทร์ งามระเบียบ ได้รับรางวัลชมเชย

ในการประกวด Creative Idea โจทย์ประจำเดือน ธันวาคม 2563 “Inspriration จากธุรกิจครอบครัวสานต่อเป็นเจ้าสัววัยเยาว์”