คว้าที่ 3 การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมผสมในการแข่งขันกีฬา น้องใหม่ Freshy Game New Normal 2020​

คว้าที่ 3 การแข่งขันวอลเลย์บอลทีมผสมในการแข่งขันกีฬา น้องใหม่ Freshy Game New Normal 2020

นักศึกษาคณะบัญชี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเลย์บอลทีมผสม ในการแข่งขันกีฬาน้องใหม่ Freshy Game New Normal 2020