นักศึกษาคณะบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​

นักศึกษาคณะบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชีระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกอบด้วย

นายกฤตภาส ตันติธรรม

นางสาวณัฐพร ศรีกิตติพงศ์

และนางสาวสิรินดา ไอ่นอ

ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ประกอบด้วย

นางสาววัชชิรยา จิระวิทยาบุญ

นางสาวทิชากร สิริพิพัฒน์ขจร

นายปรมินทร์ งามระเบียบ