ติดต่อคณะ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต  ชั้น 4 อาคาร 2 ประสิทธิรัตน์

52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน  ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จ.ปทุมธานี 12000

โทร.02-997-2200-30ต่อ 1013,1015   โทรสาร. 02-997-2200-30 ต่อ1027