ขอแสดงความยินดีกับ 2 สาวบัญชี ม.รังสิต คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ “เขียนเรียงความและกล่าวสุนทรพจน์ทางบัญชี”

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปนัดดา โมมขุนทด นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และนางสาววนัชพร แสงงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์  “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี” ครั้งที่ 6 ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดย นางสาวปนัดดา โมมขุนทด  ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนเรียงความ

และ นางสาววนัชพร แสงงาม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ การกล่าวสุนทรพจน์ทางบัญชี

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก :: สารรังสิต online