คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National Taipei University (NTPU) เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันจันทร์ที 16 กรกฎาคม 2561 ในเวลา 09.00 น. – 12.00 น.  คณะอาจารย์และนักศึกษาจาก National Taipei University (NTPU) เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางวิชาการและแลกเปลียนประสบการณ์ทางการศีกษา โดยทางคณะบัญชี ได้ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และนักศึกษาจาก NTPU ในหัวข้อ AI and Tecnology Didruptions in Accounting Professions โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นที่อาคาร 1 ห้อง 801 และเยี่มชม ตามสถาที่ต่างในมหาวิทยาลัยรังสิต