พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาคมเพื่อนชุมชน และชุมชนเกาะกก มาบตาพุด ระยอง

ภาพพิธีลงนามความร่วม

Read more

เรียนเชิญพี่น้องชาวบัญชี เข้าร่วม Accounting Sports Day ครั้งที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

คณะบัญชี มหาวิทยาลัย

Read more