ขอแสดงความยินดีกับ นายสมภพ สุวรรณโชติ ได้รับคัดเลือกเป็นนศ.ทุนพระราชทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประจำปีการศึกษา 2561

นายสมภพ สุวรรณโชติ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวเกี่ยวกับการได้รับรางวัลทุนพระราชทานครั้งนี้ว่า เบื้องต้นผู้ที่ได้รับรางวัลคือผู้ที่ทางคณะเสนอชื่อเข้าไปเพื่อร่วมคัดเลือก โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเบื้องต้นคณะกรรมการดูจากผลการเรียน และการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งตนเป็นตัวแทนของคณะบัญชี ม.รังสิต โดยที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นนักกิจกรรมของคณะอยู่แล้ว จึงมีโอกาสได้ทำงานเพื่อสังคมอยู่บ่อยครั้ง อาทิ กิจกรรมเพื่อการกุศลในโอกาสต่างๆ กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยก็มีโอกาสได้ร่วมกับชุมชนในการกรอกกระสอบทรายกั้นน้ำ แจกข้าวสาร ระดมทุนช่วยเหลือสังคม และร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนาโดยทำฝายกั้นน้ำที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นต้น ในส่วนของการเรียนนั้นมีเกรดเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 3.77 

ขอบคุณภาพ บทสัมภาษณ์และติดตามเนื้อหาต่อได้ที่ :: สารรังสิต online