Open House คณะบัญชี

ภาพและกิจกรรมในงาน Open House ของ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

12295052_1101387739874102_1825978864_o   12295785_1101387769874099_1182776891_o   12297753_1101387809874095_1629585158_o 12298022_1101387783207431_1984313180_o   12299531_1101387803207429_568543217_o   12311465_1101387789874097_1915240068_o 12315143_1101387766540766_120101125_o 

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10153369414007153.1073741852.370203507152&type=3&uploaded=19